TRACÉS, Analogieën en Dissonanten

Verzamelen is een dwangmatige bezigheid, een manier om controle te hebben over de wereld, en daardoor een spiegel van de verzamelaar. Door zijn fetisjistische aard is verzamelen een manier om te decontextualiseren en een nieuwe samenhang te bereiken. Een verzamelaar schept plezier in analogieën en afwijkingen, maar bovenal in de kleine verschillen binnen het domein van zijn keuze. Het banale wordt tot onderwerp van bijzondere belangstelling verheven.

Mijn verzameling in dit project zijn verhalen en gedachten, van mensen en over dingen.

In maart 2010 ben ik aan de slag gegaan in de Kringwinkelcentrale van Antwerpen in Merksem, met een project over de interactie tussen mens en ding. Ik wilde de ingewikkelde relatie tussen beide onderzoeken. Hoe dichter op de huid van beiden, hoe ingewikkelder en meer ontwrichtend hun relatie blijkt te zijn. Als beeldend kunstenaar ging ik op zoek naar gesprekken en beelden. TRACÉS is een overlappend project: conceptueel, multimediaal en artistieke actie. Ik filmde, interviewde en fotografeerde, wat uiteindelijk resulteerde in meerdere multimediale installaties: 12 films van samen +/- 9u, een kast met objecten, een gereconstrueerd bed,…
(lees meer)

Bekijk 1 van de films ‘Dingen’, 37min:  TRACÉS, still, inboedelophaling, 2011

Compilatie van drie fragmenten uit de film die handelt over de vraag ‘heeft een object een ziel?’.
Deze en vele andere filosofische en concrete vragen werden gesteld aan alle werknemers die een object kruiste tijdens zijn reis doorheen het circuit van de Kringwinkel.
Bij het monteren van al dit materiaal kwamen 6 belangrijke thema’s bovendrijven volgens dewelke de 6 films geordend zijn. De gedachten en de wijze waarop men over dingen denkt roept een identiteit op en stelt de vraag naar de kijker, vermits er geen beeld getoond wordt van de spreker. Aldus wordt de vraagstelling zelf en de interactie spreker – kunstenaar – publiek pregnant.

Publicatie:
Naar aanleiding van het project werd een publicatie uitgegeven waarin het project verder gekaderd wordt met bijdragen van experten vanuit de disciplines die het project aanraakt.
Met filosofen Dieter Roelstraete en Christophe Van Eecke, antropoloog Rik Pinxten en psycholoog Ellen Reymers.
Redactie Hugo Durieux, maart 2012, Nederlands/Engels, ISBN 978-94-6190-817-9

‘… De hernieuwde belangstelling binnen de kunst, en meer in het algemeen binnen de cultuur, voor zowel dingen als ding-theorie, wordt denk ik duidelijk gedreven door iets wat lijkt op ‘digitale moeheid’: hoe meer onze levens dreigen op te lossen in een oceaan van nullen en enen, des te sterker ons verlangen om herinnerd te worden aan de onherleidbare materialiteit en lichaamlijkheid van ons zijn-in-de-wereld. En dit herinneren doet het ding beter dan wie (dat wil zeggen:wat) dan ook. … Het is dit ‘sociale leven’ – samen met Arvatovs camaderie, samen met het ding-zijn zelf – waar Michels in haar werk naar op zoek is. Wat dingen aan mensen vertellen, en wat mensen aan dingen vertellen – dit zijn de gesprekken die worden opgevangen in Bie Michels’ treffend getitelde TRACÉS.’ Dieter Roelstraete

Tentoonstelling in M hka Extra Muros en Collectie interventie, maart 2012:

In deze tentoonstelling in een leegstaand pand naast de Kringwinkel in de Kroonstraat, Borgerhout, werden 4 films ‘Portretten’ en 6 films ‘Dingen’ getoond, samen met de film ‘Huis’ en de film ‘Travel doorheen de Kringwinkelcentrale’, verspreid over het hele huis. Verder werd de ‘Kast met dingen’ getoond en het gereconstrueerd bed uit het huis van de gestorven vrouw (film ‘Huis’). Daarnaast zijn 14 kunstwerken uit de collectie van het M HKA in de tentoonstelling opgenomen, door mezelf geselecteerd op basis van hun relatie met mijn project.

Tentoonstelling in Netwerk Aalst, april – mei 2012:

Installatie in Netwerk Aalst, de groepstentoonstelling ‘Fat Birds don’t Fly’, over mensen en hun al dan niet ge(de)construeerde identiteit.
Achter wat iemand denkt of zegt over dingen, ervaar je een identiteit. Andersom vergaren de dingen zelf betekenissen en hebben ze eigenschappen die verder reiken dan dat wat de mens ze toedicht.
De 6 films over ‘de dingen’ werden geplaatst temidden van de projectie van de ‘Travel doorheen de Kringwinkelcentrale’. Door deze veelheid van beelden en geluiden ontstaat een kruising van beelden en stemmen, waartussen het publiek zich beweegt.

Tentoonstelling in Lokaal 01 Breda, november 2012:

TRACÉS, film Dingen - Tijd en Kast met Dingen, Installatiezicht, Lokaal 01 Breda, 2012 TRACÉS, film Travel en Kast met Dingen, Installatiezicht, Lokaal 01 Breda, 2012
Naar aanleiding van het latere filmproject Time in a gaze/Words about (dis)appearing things (eind 2012), tegelijkertijd tentoongesteld in Lokaal 01, heb ik de 6 films ‘Dingen’ herschikt in functie van het tijdsbegrip en de invloed daarvan op de uitspraken die gedaan werden over de dingen. Deze nieuwe montage werd getoond samen met de ‘Kast met dingen’ en de ‘Travel doorheen de Kringwinkelcentrale’.

Teksten en Artikels:

Zaaltekst M hka Extra Muros: publiekstekst Bie
Artikel van Paul Ilegems: http://theartserver.org/artikels/2012/03/28/traces-tracings-een-rondreis-in-het-walhalla-van-het-object/
Artikels in de M HKAzine:
M HKAzine09_blz24-25
M HKAzine11_blz2
M HKAzine11_blz43
Artikels in H art:
Hart093_blz12
Hart095_blz17
Tekst Gedachten en inhouden, Bie Michels: TRACÉS, Gedachten en inhouden