Time in a gaze/Words about (dis)appearing things

Words about (dis)appearing things - filmstill

Time in a gaze -filmstill Time in a gaze - filmstill Time in a gaze - filmstill

Words about (dis)appearing things - Installatie in Lokaal 01 Breda, 2012 Time in a gaze - bowl water - Installatie in Lokaal 01 Breda, 2012

Bekijk de overview: Time in a gaze/Words about (dis)appearing things, 43min, 2012

Bekijk de films apart:
Words about (dis)appearing things, 43min, 2012

Time in a gaze/ bowl on the floor, 2min, 2012

Time in a gaze/ bubble, 2min, 2012

Time in a gaze/ bowl in water, 4min 2012

Deze filminstallatie is een ‘antwoord’ – dat echter zelf geen (definitief) antwoord kan zijn – op de vragen die gesteld werden in het voorgaande project TRACÉS (2010-2012): een zoektocht naar de status van de dingen, ons omgang ermee en ons onvermogen een antwoord te vinden op deze vragen. De 4 films symboliseren elk vanuit een andere tijdsbeleving het verdwijnen en verschijnen van het ding, de waarde van iets of iemand die pas duidelijk wordt wanneer hij/zij/het er niet meer is. De drie kleinere films worden op een andere muur geprojecteerd dan de centrale grote film met de beschildering van de vaas. Een stem vertelt welke ervaring het ‘weg – schilderen’ van de vaas opriep tijdens deze handeling en erna.
Deze installatie werd voor de eerste maal tentoongesteld in Lokaal 01 Breda, november 2012

Artikels en teksten:

zaaltekst: Over_Kristof_Van_Gestel_en_Bie_Michels
artikel in H art: Hart_103blz19