Surrounding Water

Deze filminstallatie is gemaakt tijdens een kunstenaarsresidentie in Hastings (GB,) en Dunkerque (F), in het kader van Ici et là – Here and there en Les Grands Magasins, een trans-border en internationaal kunstproject dat de bedoeling had kunstenaars vanuit havensteden van zeven Europese landen samen te brengen. Naar aanleiding daarvan heb ik twee filminstallaties gemaakt die elk een onderdeel zijn van mijn project dat uitgaat van de migratie van Frankrijk naar Engeland. Deze extreme situatie, nl. vluchtelingen en sans papiers die zich verschuilen om hun kans te wagen om in Engeland te geraken aan de ene kant, en reeds toegekomen immigranten aan de andere kant, bood mij de gelegenheid om een vervolg te maken op mijn voorgaande projecten.  Een doorlopend proces van onderzoek naar de complexe relatie tussen mens en ding, identiteit en verlies, fragiliteit en (in)stabiliteit. De andere filminstallatie is ‘No words’.

Surrounding Water
In deze film worden beelden van de zee, vanop een vissersboot en aan de kustlijn, gecombineerd met interviews van vissers en immigranten. Deze worden gedeeltelijk geprojecteerd op een ijskubus.
Water in de vorm van ijs wordt schijnbaar een meer materieel object. Een object dat kan omsluiten, op dezelfde manier als een kracht of een eenvoudige fles. Tegelijk is het zelf een zwarte schaduw in het midden van de projectie op de achterliggende wand, waarin het een gat schijnt te zijn.

Ik sprak met lokale immigranten over hun ervaringen van verplaatsing en vervreemding. Hun realiteit contrasteert scherp met die van de lokale visserscultuur; diepgeworteld op die plaats, met hun oude traditie en omgang met de zee.
Tijdens deze residentie heb ik verschillende vragen onderzocht vanuit twee verschillende perspectieven: het verliezen (van dingen) en een nieuw leven beginnen, in contrast met een traditionele stabiliteit hebben en een houvast (aan dingen).

Bekijk de film:   Surrounding water, Hastings aug 2013, filmstill 2, 28min

De tentoonstelling in Ici et Là/Here and there in de Stade Hall, Hastings (UK), 6/9/13 – 6/10/13
en La Plate-Forme, Dunkerque, 1/12/13 – 15/12/12:

tentoonstellingstekst: Exhibition text Hastings final
perstekst: Ici et La press release

Read this post in EN