No Words

Deze filminstallatie is gemaakt tijdens een kunstenaarsresidentie in Hastings (GB,) en Dunkerque (F), in het kader van Ici et là – Here and there en Les Grands Magasins, een trans-border en internationaal kunstproject dat de bedoeling had kunstenaars vanuit havensteden van zeven Europese landen samen te brengen. Naar aanleiding daarvan heb ik twee filminstallaties gemaakt die elk een onderdeel zijn van mijn project dat uitgaat van de migratie van Frankrijk naar Engeland. Deze extreme situatie, nl. vluchtelingen en sans papiers die zich verschuilen om hun kans te wagen om in Engeland te geraken aan de ene kant, en reeds toegekomen immigranten aan de andere kant, bood mij de gelegenheid om een vervolg te maken op mijn voorgaande projecten.  Een doorlopend proces van onderzoek naar de complexe relatie tussen mens en ding, identiteit en verlies, fragiliteit en (in)stabiliteit. De andere filminstallatie is ‘Surrounding Water’.

No Words
In deze film komen beelden van ‘ijshuisjes’, een vluchtelingenkamp en de gigantische haven rondom, samen. De ijshuisjes zijn geïnspireerd op de prefab hutten van een vluchtelingenkamp, dat ik geregeld bezocht heb. De migranten verblijven er in de hoop een dag de oversteek te kunnen maken. Deze vluchtelingenkampen zijn gebouwd door de stad Duinkerke, maar zijn een schrijnende weerslag van de worsteling en onmacht van onze maatschappij met deze problematiek. Ook ikzelf ervaarde een onmacht om woorden/stemmen te gebruiken en wil in mijn project geen antwoord bieden. Vandaar de titel. Daarnaast voerde ik een act uit op het centrale plein van Duinkerke, Place Jean Bart, waarbij ik een eerder poëtisch-protest-pamflet flyerde bij de 6 opnieuw geïnstalleerde ijshuisjes.

Bekijk de film:   Pas de mots - No words, Dunkerque nov 2013, filmstill, 16min

De tentoonstelling in ‘Les Grands Magasins’, 1 place de la République, Dunkerque, 1/12/13 – 15/12/13:

De flyer en de act op de Place Jean Bart, Dunkerque, 30/11/13:

      Pas de mots - No words, Dunkerque, 30 november 2013, flyer Pas de mots - No words, Dunkerque, 30 november 2013, flyer backside

Tentoonstellingstekst: Exhibition-text-Dunkerque
Artikel H art: H art, 28-11-13

Read this post in EN