Schrammen in haar hoofd en Briefjesarchief

Schrammen in haar hoofd, in Fst-Forward 2009     Schrammen in haar hoofd, in Fst-Forward 2009     Schrammen in haar hoofd, in Fst-Forward 2009

Totaalinstallatie van 16 plaatjes, hout, plaaster, was, olieverf, fotografische emulsie, 16 x (30cm x 40cm), 2005-2008

Mijn moeder had Alzheimer. Ik geraakte gefascineerd door haar kleine wereld, en vooral haar gevecht via het schrijven van honderden briefjes, geheugensteuntjes. We doen dat allemaal: om een orde te scheppen, ruimte vrij te maken in onze geest. Wanneer dan de hersenen de greep verliezen, worden de briefjes de greep. Mijn moeder hield ze bijgevolg vanaf een bepaald ogenblik allemaal bij. Het moet uit een enorme angst geweest zijn de zin van haar (dagelijkse) bestaan te verliezen. Een gevecht tegen haar wegdeemstering, haar vergankelijkheid en vergeefsheid. Haar briefjes, in oorsprong verwijzend naar allerhande dagelijkse handelingen,  werden een handeling op zich: ze dagelijks bekijken en ordenen. Door hun schijnbaar nutteloos geworden karakter kregen zij de schoonheid van de belangeloze kunstuiting, waarbij het belang van de handeling de uiting zelf is, cfr. Outsiderkunst, maar ook het obsessioneel dagelijks schilderen van de datum door On Kawara. Een aantal van deze briefjes werden geprojecteerd en verankerd in was. In de transparante waslaag zijn grafismen aangebracht, die ‘naakte’ leesbaarheid van de tekst versluieren en de kijker dus enigszins op afstand houden.

Voor 1/2 aangekocht door het Dr. Guislainmuseum, Gent,
en 1/2 door de Universiteit Antwerpen, Departement Moleculaire Genetica, Christine Van Broeckhoven.

Artikels en teksten

Zaaltekst Paul Ilegems: tekst ‘Schrammen’ Paul Ilegems
Artikel in H art: artikel H art 09-04-16
Artikel Paul Ilegems: http://theartserver.org/artikels/2011/09/17/op-het-raakpunt-van-kunst-en-dementie-werk-van-bie-michels/
Tekst Bie Michels: Gedachten bij ‘Schrammen’

Briefjesarchief, in Fst-Forward 2009, beeldprojectie 31min Briefjesarchief, in Fst-Forward 2009, beeldprojectie 31min

Briefjesarchief, in Fst-Forward 2009, beeldprojectie 31min Briefjesarchief, in Fst-Forward 2009, beeldprojectie 31min

Briefjesarchief
2009, multimedia, beeldprojectie 31min, +/- 40x40cm,
gootsteen +/- 100x20x50cm, zand, zout, melk, water

Alle briefjes die mijn moeder schreef tijdens haar Alzheimer zijn gearchiveerd en geprojecteerd op een weerspiegelende brij in een pompbak. Elk briefje deint telkens weg, waardoor er telkens opnieuw voor een paar seconden een lege spiegel achterblijft. Een weke substantie die doet herinneren aan onze eigen weke binnenkant.

Artikels en teksten

Artikel in H art: artikel H art 09-04-16
Tekst Bie Michels: Gedachten bij ‘Schrammen’