Bakstenen

filmstill 4 footage 2014 filmstill 6 footage 2014 filmstill 5 footage 2014

Het project Bakstenen bestaat uit de 2 filminstallaties ‘La couleur de la brique’  (2017) en ‘Ingahy Kama’ (2018), de installatie ‘Circular construction versus human body – referring to Toshikatsu Endo’ (2018), de publicatie ‘Piles des Bricks/Piles des briques’ (2020) over het hele proces, de  installaties en performances ‘Piles of Bricks (2020-…) en de tekeningenreeks ‘Brick Dust‘ (2020-…).

Installatie en performance in het Other Futures Festival in De Brakke Grond, Amsterdam

Spectres from Beyond, 23 Oktober tot 11 November 2021, performance op 6 November 2021

Stills uit de registratie van de performance: https://vimeo.com/651784329/cd6f4928b2
camera Karin Kooij en Samuel Allemand

The performative installation “Piles of Bricks”  is realised in collaboration with Malagasy artist Liantsoa Rakotonaivo, based on scores that generate a new interpretation with each new installation and performance. They play with body vs. space, rhythm, migration, defense, continuously changing reality, …
Rakotonaivo made his own installation in Madagascar as well as a video, edited by Bie. This video was projected simultaneously with the performance of Bie, on the wall in the middle of her installation. The perspectives from two different places were combined as they both reacted to each other in their own performance.

BRICKS — BASKETS — POTS, 26 March — 16 May, 2021

“Piles of Bricks” and “Brick Dust” (2020-2021) — a choreography for bricks performed during the exhibition and drawings on paper using the red dust that bricks shed. While the movement of bricks reconfigures the physical, heavy and earthly space, the drawing series “Brick Dust” depict flying people made out of brick dust — airy, weightless and suspended in emptiness. A circular movement of soil and life is documented in this work.

Publicatie ‘Piles of Bricks/Piles des briques’

     

Met bijdragen van
Nanne op ‘t Ende, Inleiding
Hobisoa Raininoro, Bie Michels à Madagascar : une aventure humaine et artistique liée par la brique
Petra Van Brabandt, Speaking Nearby
Rafolo Andrianaivoarivony, L’emploi de l’argile latéritique dans les constructions malgaches d’hier et d’aujourd’hui
Gwyn Campbell, James Cameron, Missionaries and British Imperialism in Early Nineteenth-Century Madagascar
In Engels, Frans en Nederlands vertaald.
Uitgeverij APE, bestellen: https://artpapereditions.org/product/book/bie-michels-piles-of-bricks/

Duo-performance ‘Piles of Bricks (working process)’ met Liantsoa Rakotonaivo (Madagascar)

onder begeleiding van Marta Castelo, Sonia Si Ahmed, Paulo Guerreiro en Geert Belpaeme.

Showroom Sint Lucas Antwerp, 20 februari 2020
(foto’s Marta Castelo, Bie Michels, Maxime Jean-Baptiste)
Beursschouwburg Brussels, 4 maart 2020 (camera Maxime Jean-Baptiste)

Tentoonstelling ‘DIALOGUING GAZES’ Argos Brussels – 12 Mei – 15 Juli 2018

In het werk van Bie Michels staat het waarnemen, het registreren en het in vraag stellen van de representatie van de ‘ander’ centraal. Niet alleen bevragen haar video’s, foto’s, prints en sculpturen haar eigen positie tegenover hun onderwerp, in het maakproces laat ze ook ‘anderen’ toe om mee te werken of commentaar te leveren. Op die manier maakt de blik of de mening van de ‘buitenstaander(s)’ inherent deel uit van het eindresultaat. Michels experimenteert met coöperatieve/participatieve projecten en jongleert met narratieve structuren. Zo weet ze de dominante westerse blik en de mythe van het eenduidige verhaal te ondermijnen.

Gedurende drie jaar werkte Michels met plaatselijke ambachtsmannen, kunstenaars, een antropoloog en organisaties in Antananarivo (Madagascar). De 3-scherm filminstallatie ‘La couleur de la brique’ (2017) en de monumentale bakstenen sculptuur ‘Circular construction versus human body – referring to Toshikatsu Endo’ exploreert het verband tussen aarde en mens, object en lichaam, handarbeid en traditie. Met de installatie ‘Ingahy Kama’ (2018) roept ze de missionaris pionier James Cameron op die de baksteen in de 19e eeuw in Madagascar introduceerde. Hiermee ontwikkelt Michels een complex antropologisch narratief over economische en religieuze waarden in een (post)koloniale context.

Tentoonstellingstekst: Ive Stevenheydens_NL
Artikel in H art: H art182, 21-06-18

Stills uit ‘La couleur de la brique’

Stills uit ‘Ingahy Kama’ en foto’s van een brief van James Cameron

Tentoonstelling in Is’Art Gallery Antananarivo Madagascar Oktober 2017

Tentoonstelling van mijn film ‘La couleur de la brique’, samen met het werk van Madagassische kuntenaars die ik heb uitgenodigd om ook werk te maken rond het object baksteen in zijn historische, culturele of sociale context.

Read this post in EN